Trwa ładowanie...
d2qev0m
Temat

rocznica urodzin

Urodził się Adam Mickiewicz
21-12-2013 18:21

Urodził się Adam Mickiewicz

Obok Juliusza Słowackiego oraz Zygmunta Krasińskiego, Mickiewicz jest uważany za największego poetę polskiego romantyzmu. Autor poematu „Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie”, ballad „Ballady i romanse”, „Sonetów krymskich”, trzyczęściowego dramatu „Dziady”, przypowieści moralno-politycznej „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”. Zmarł 26 listopada 1855 roku.

Urodził się Leonid Breżniew
18-12-2013 17:33

Urodził się Leonid Breżniew

Leonid Breżniew był działaczem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i politykiem ZSRR, od 1964 roku pełnił funkcję I sekretarza KC KPZR. Jego rządy charakteryzowało zatrzymanie destalinizacji, rezygnacja z eksperymentów gospodarczych i ustrojowych ery Chruszczowa, walka z antykomunistycznymi dysydentami z użyciem wszystkich środków, ukrywanie niepowodzeń i narastających trudności poprzez propagandę. Zmarł 10 listopada 1982 roku.

Urodził się Ludwig van Beethoven
16-12-2013 17:40

Urodził się Ludwig van Beethoven

Na świat przyszedł jeden z najwybitniejszych twórców muzyki, niemiecki kompozytor, autor 9. symfonii, oper, koncertów, uwertur i sonat. Zmarł 26 marca 1827 roku. Źródła historyczne podają różne daty jego urodzin - od 15 do 17 grudnia.

Urodził się Władysław Broniewski
16-12-2013 17:44

Urodził się Władysław Broniewski

17 grudnia urodził się Władysław Broniewski, poeta, przedstawiciel liryki rewolucyjnej, żołnierz Legionów, uczestnik wojny polsko-radzieckiej 1920 roku, więzień NKWD, żołnierz armii Andersa. Debiutował w 1921 roku na łamach dziennika „Robotnik”, w okresie międzywojennym - sekretarz redakcji tygodnika „Wiadomości Literackie”, autor zbiorów wierszy: „Dymy nad miastem”, „Troska i pieśń”, „Krzyk ostateczny”, „Bagnet na broń”, „Mazowsze”, „Anka”, „Drzewo rozpaczające”, „Wiersze wam daję”, tłumacz literatury niemieckiej i rosyjskiej. Zmarł 10 lutego 1962 roku.

Urodził się Józef Piłsudski
02-12-2013 12:51

Urodził się Józef Piłsudski

W Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Józef Piłsudski, polityk, mąż stanu, naczelnik państwa w latach 1918 - 22, pierwszy marszałek Polski, minister spraw wojskowych, premier w okresie 1926 -28 i w 1930 roku, współtwórca i przywódca ruchu strzeleckiego, komendant I Brygady Legionów. Był twórcą tak zwanych rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej, wprowadzonych w 1926 roku w wyniku zamachu stanu. Zmarł 12 maja 1935 r.

d2qev0m
Urodził się Ignacy Mościcki
29-11-2013 18:07

Urodził się Ignacy Mościcki

Mościcki był prezydentem RP w latach 1926-1939. Z zawodu był chemikiem, technologiem, autorem ponad 60 prac naukowych. Opracował przemysłową metodę wytwarzania kwasu azotowego z powietrza. Założył Państwowe Zakłady Azotowe pod Tarnowem . Dzielnicę, gdzie zbudowano tę fabrykę, na jego cześć nazwano Mościcami. W 1926 roku podjął decyzję, że będzie ojcem chrzestnym każdego siódmego syna w polskiej rodzinie, co dawało chrześniakom wiele przywilejów. Miał ich około pięciuset. Zmarł 2 października 1946 r.

Urodził się Jan Długosz
29-11-2013 18:00

Urodził się Jan Długosz

Jan Długosz był kanonikiem krakowskim, historykiem, dyplomatą, wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka. Jest autorem pierwszej syntezy w historiografii polskiej - „Historia Polonica” - to dwanaście ksiąg opisujących dzieje Polski od czasów legendarnych do 1480 roku.

Urodził się Kazimierz Jagiellończyk
29-11-2013 17:49

Urodził się Kazimierz Jagiellończyk

Był synem Władysława Jagiełły, Wielkim Księciem Litewskim i Królem Polski. W latach 1453-1466 zwyciężył Zakon Krzyżacki i odzyskał dla Polski Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i Warmię. Przyłączył też księstwo oświęcimskie i część Mazowsza. Za jego panowania dynastia Jagiellonów zasiadła na tronach Litwy, Czech i Węgier. Przyczynił się do wzmocnienia znaczenia Sejmu i sejmików. Zmarł 7 czerwca 1492 roku.

Urodził się Claude Monet
08-11-2013 22:03

Urodził się Claude Monet

Francuski malarz był jednym z głównych twórców impresjonizmu. Autor prac "Impresja-wschód słońca", "Nenufary", licznych pejzaży. Zmarł 5 grudnia 1926 roku.

Urodził się Ignacy Padereweski
18-11-2013 11:34

Urodził się Ignacy Padereweski

Słynny pianista, kompozytor, był również działaczem niepodległościowym i politykiem. W latach 1919-1921 Paderewski był ministrem spraw zagranicznych RP; sygnatariusz traktatu wersalskiego. W końcu lat 30. współtwórca Frontu Morges, jako działacz społeczny znaczne sumy ze swoich dochodów przeznaczał na cele dobroczynne, oświatowe i niepodległościowe. Zmarł 29 czerwca 1941 roku.

d2qev0m
d2qev0m