Trwa ładowanie...
d2j3ccs

Kartka z kalendarza

Powstanie Warszawskie: Armia Czerwona rozpoczyna ofensywę
10-09-2014 12:07

Powstanie Warszawskie: Armia Czerwona rozpoczyna ofensywę

10 września Armia Czerwona rozpoczyna ofensywę. Wojska 1. Frontu Białoruskiego atakują Pragę. W operacji tej biorą udział jednostki polskie: 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, pododdziaƒły...

Powstanie Warszawskie: Niemcy proponują rozpoczęcie rozmów o kapitulacji
08-09-2014 18:10

Powstanie Warszawskie: Niemcy proponują rozpoczęcie rozmów o kapitulacji

9 września w czasie zawieszenia ognia, między godz. 6.00 a 8.00, trwa dobrowolna ewakuacja ludności cywilnej. W ciągu dwóch dni stolicę opuszcza ok. 8 tys. osób. Toczą się walki w północnej części Śródmieścia....

Powstanie Warszawskie: kilka tysięcy cywilów opuszcza Warszawę
05-09-2014 18:19

Powstanie Warszawskie: kilka tysięcy cywilów opuszcza Warszawę

8 września podczas zawieszenia ognia kilka tysięcy cywilów dobrowolnie opuszcza Warszawę. Od rana trwa silny napór nieprzyjaciela na Śródmieście Północ. Wróg usiłuje wedrzeć się w głąb dzielnicy od strony...

Powstanie Warszawskie: Niemcy pozwalają cywilom opuścić Warszawę
05-09-2014 18:12

Powstanie Warszawskie: Niemcy pozwalają cywilom opuścić Warszawę

7 września po pacyfikacji Powiśla oddziały niemieckie atakują północną część Śródmieścia. Nacierają z Powiśla na Nowy Świat, z Ogrodu Saskiego i Placu Żelaznej Bramy na Królewską i Plac Grzybowski. Od...

Powstanie Warszawskie: Niemcy całkowicie opanowują północ Powiśla
05-09-2014 18:08

Powstanie Warszawskie: Niemcy całkowicie opanowują północ Powiśla

6 września w nocy masy ludności cywilnej przechodzą z Powiśla i Śródmieścia Północ na południową stronę Al. Jerozolimskich. Niemcy przypuszczają generalny szturm na Powiśle z północy, wschodu i południa....

d2j3ccs
Powstanie Warszawskie: ewakuacja ludności cywilnej z Powiśla do Śródmieścia
04-09-2014 12:59

Powstanie Warszawskie: ewakuacja ludności cywilnej z Powiśla do Śródmieścia

5 września Niemcy kontynuują natarcie na Powiśle. Pod osłoną czołgów ich piechota naciera z trzech stron. Obsadza potężny gmach Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Kopernika. Niemcy...

Powstanie Warszawskie: Niemcy burzą miejską elektrownię
04-09-2014 11:54

Powstanie Warszawskie: Niemcy burzą miejską elektrownię

4 września od rana Niemcy kontynuują ostrzał artyleryjski i bombardowanie Powiśla i północnej części Śródmieścia. Zburzeniu ulega Elektrownia Miejska na Powiślu, dostarczająca miastu prąd od pierwszych...

Powstanie Warszawskie: Powstańcy odpierają ataki na Powiśle i Śródmieście
02-09-2014 19:01

Powstanie Warszawskie: Powstańcy odpierają ataki na Powiśle i Śródmieście

3 września, po opanowaniu Starego Miasta przez siły niemieckie, uzupełnione grupy bojowe gen. Dirlewangera i płk. Schmidta uderzają na Powiśle. Obroną Powiśla kieruje mjr Stanisław Błaszczak "Róg". Jego...

Powstanie Warszawskie: Niemcy przejmują Sadybę
01-09-2014 16:55

Powstanie Warszawskie: Niemcy przejmują Sadybę

W nocy z 1 na 2 września pociski czołgowe niszczą Kolumnę Zygmunta. W ciągu dnia siły podległe gen. Reinefarthowi stopniowo obsadzają zburzone Stare Miasto, opuszczone przez Powstańców. Rozpoczynają...

Powstanie Warszawskie: Alianci uznają AK za integralną część Polskich Sił Zbrojnych
28-08-2014 16:07

Powstanie Warszawskie: Alianci uznają AK za integralną część Polskich Sił Zbrojnych

29 sierpnia rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych przyznają żołnierzom AK prawa kombatanckie, uznając Armię Krajową za integralną część Polskich Sił Zbrojnych.

d2j3ccs
Powstanie Warszawskie: Niemcy bombardują szpital pełen rannych przy ul. Chełmskiej 19
28-08-2014 16:18

Powstanie Warszawskie: Niemcy bombardują szpital pełen rannych przy ul. Chełmskiej 19

30 sierpnia dowództwo AK na Starym Mieście, w porozumieniu z Komendantem Okręgu Warszawskiego AK, płk. Antonim Chruścielem "Monterem", decyduje się ostatecznie na ewakuację załogi Starówki do Śródmieścia....

Powstanie Warszawskie: załamuje się próba przebicia do Śródmieścia
28-08-2014 16:31

Powstanie Warszawskie: załamuje się próba przebicia do Śródmieścia

W nocy z 30 na 31 sierpnia Powstańcy podejmują próbę połączenia Śródmieścia ze Starym Miastem. Na kilka godzin przed terminem właściwego uderzenia ok. 100 żołnierzy z Batalionu "Czata 49" przechodzi...

Powstanie Warszawskie: obrońcy Starego Miasta ewakuują się kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz
28-08-2014 16:40

Powstanie Warszawskie: obrońcy Starego Miasta ewakuują się kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz

1 września Niemcy przystępują do generalnego szturmu na Stare Miasto. Oddziały lądowe wspiera lotnictwo. O świcie rozpoczyna się atak z ul. Bielańskiej na Długą. Powstańcy powstrzymują natarcie. W południe...

Powstanie Warszawskie: zwycięskie walki w Śródmieściu Południowym
22-08-2014 16:17

Powstanie Warszawskie: zwycięskie walki w Śródmieściu Południowym

24 sierpnia Stare Miasto jest nadal celem nieustannych, zmasowanych ataków nieprzyjacielskich. Niemcy opanowują część zrujnowanych zabudowań szpitala Św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej, szkołę...

Powstanie Warszawskie: Komenda Główna AK ewakuuje się ze Starego Miasta
22-08-2014 16:25

Powstanie Warszawskie: Komenda Główna AK ewakuuje się ze Starego Miasta

25 sierpnia na Starym Mieście nieprzyjaciel kontynuuje natarcie na kompleks budynków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przy ul. Sanguszki. Gmachu bronią Powstańcy ze Zgrupowania "Leśnik". Ponoszą...

d2j3ccs
Powstanie Warszawskie: ginie sztab Armii Ludowej Obwodu Warszawskiego
22-08-2014 16:34

Powstanie Warszawskie: ginie sztab Armii Ludowej Obwodu Warszawskiego

26 sierpnia trwają naloty i ostrzał artyleryjski Starego Miasta. Powstańcy, pomimo ciągłych ataków nieprzyjacielskich, utrzymują pozycje w Banku Polskim przy ul. Bielańskiej, w zrujnowanym Pasażu Simonsa...

Powstanie Warszawskie: powstańcy ze Starego Miasta podejmują decyzję o przebiciu się do Śródmieścia
27-08-2014 18:42

Powstanie Warszawskie: powstańcy ze Starego Miasta podejmują decyzję o przebiciu się do Śródmieścia

28 sierpnia na Starym Mieście po zaciekłych walkach Niemcy ostatecznie opanowują gmach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przy ul. Sanguszki. Wobec katastrofalnej sytuacji na Starówce płk Karol...

Powstanie Warszawskie: Roosvelt odmawia pomocy dla Powstańców bez zgody ZSRR
26-08-2014 19:02

Powstanie Warszawskie: Roosvelt odmawia pomocy dla Powstańców bez zgody ZSRR

27 sierpnia w Śródmieściu w godzinach popołudniowych nieprzyjaciel przeprowadza atak wzdłuż ulic Waliców i Żelaznej, spychając Powstańców z linii ul. Grzybowskiej. Niemcy zajmują Koszary Policji przy...

Powstanie Warszawskie: Powstańcy zdobywają budynek małej PAST-y
22-08-2014 16:09

Powstanie Warszawskie: Powstańcy zdobywają budynek małej PAST-y

23 sierpnia kolejny dzień trwają ciężkie walki o Stare Miasto. Z ruin Ratusza obsługa cekaemu zestrzeliwuje niemiecki bombowiec. Po południu Niemcy ruszają do natarcia na wszystkich odcinkach. Atakują...

Powstanie Warszawskie: Niemcy zdobywają zrujnowany Arsenał
21-08-2014 14:46

Powstanie Warszawskie: Niemcy zdobywają zrujnowany Arsenał

22 sierpnia na Starym Mieście Powstańcy odpierają atak czołgów i piechoty niemieckiej na barykady na Nalewkach i Długiej, broniące dostępu do Placu Krasińskich. Wieczorem, po ciężkich walkach, Niemcy...

d2j3ccs
Powstanie Warszawskie: Niemcy wysadzają Pawiak
20-08-2014 14:04

Powstanie Warszawskie: Niemcy wysadzają Pawiak

21 sierpnia Niemcy kontynuują bombardowania lotnicze i ostrzaƒł artyleryjski Starego Miasta. W dzielnicy wybuchają nowe pożary. Pƒłonie m.in. budynek Arsenaƒłu na rogu Nalewek i Dƒługiej. Po jego ewakuacji...

Powstanie Warszawskie: Niemcy opanowują Muranów, Powstańcy zdobywają gmach PAST-y
19-08-2014 11:53

Powstanie Warszawskie: Niemcy opanowują Muranów, Powstańcy zdobywają gmach PAST-y

20 sierpnia trwa generalne natarcie sił niemieckich na Stare Miasto. Ostrzał artyleryjski i bombardowania lotnicze poprzedzają kolejne ataki nieprzyjaciela na wszystkich odcinkach: zachodnim od ul. Długiej...

Powstanie Warszawskie: powstańcy przebijają się na Sadybę
18-08-2014 17:06

Powstanie Warszawskie: powstańcy przebijają się na Sadybę

19 sierpnia nieprzyjaciel rozpoczyna generalne natarcie na Stare Miasto. Oddziały piechoty niemieckiej atakują Bonifraterską, Ogród Krasińskich, Plac Krasińskich, Tłomackie i Bielańską. Trwa zażarta...

Powstanie Warszawskie: powstańcy odzyskują ważne budynki w Śródmieściu
15-08-2014 01:12

Powstanie Warszawskie: powstańcy odzyskują ważne budynki w Śródmieściu

18 sierpnia od rana lotnictwo niemieckie bombarduje Stare Miasto, zwłaszcza okolice Rynku i Banku Polskiego przy Bielańskiej. Trwa silny ostrzał artyleryjski i moździerzowy okolic PWPW przy ul. Sanguszki,...

Powstanie Warszawskie: Niemcy podpalają Stare Miasto
15-08-2014 01:05

Powstanie Warszawskie: Niemcy podpalają Stare Miasto

17 sierpnia nieprzyjaciel prowadzi silny ostrzał Starego Miasta, burząc kamieniczki. Płoną m.in.: katedra Św. Jana, kościół Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście, Ratusz przy Placu Teatralnym. Lotnictwo...

d2j3ccs
d2j3ccs