Trwa ładowanie...
d6s1b6v
Temat

rewolucja francuska

Rzeź powstania w Wandei – pierwsze ideologiczne ludobójstwo w dziejach nowożytnych
25-05-2016 16:11

Rzeź powstania w Wandei – pierwsze ideologiczne ludobójstwo w dziejach nowożytnych

- Badacze dziejów komunizmu zwracali uwagę, że korzenie tej czerwonej ideologii sięgają do rewolucyjnej Francji. Przypomnijmy choćby słynne słowa Lenina, wypowiedziane w 1917 r.: ''Musimy eksterminować Kozaków. To nasza Wandea''. Lenin dokładnie studiował działania francuskich rewolucjonistów, jeżeli chodziło o topienie Wandei we krwi. Jeżeli przyjrzymy się temu, co działo się od 1917 r. na ziemi rosyjskiej, to dokładnie widać, co było wzorcem dla bolszewików – mówi francuski historyk Reynald Secher w rozmowie z magazynem '' Historia Do Rzeczy''.

d6s1b6v
Ludwik XVI skazany na śmierć
10-01-2014 18:24

Ludwik XVI skazany na śmierć

Król Francji Ludwik XVI został skazany na śmierć po jednodniowym procesie. Ścięto go gilotyną 21 stycznia 1793 roku.

d6s1b6v
W Paryżu powstał Klub Jakobinów
06-10-2014 12:02

W Paryżu powstał Klub Jakobinów

W Paryżu powstał Klub Jakobinów, na czele którego stanął Maksymilian Robespierre. Był to lewicowy klub polityczny, działający w rewolucyjnej Francji.

Zniesienie monarchii we Francji
22-09-2014 17:43

Zniesienie monarchii we Francji

Konwent Narodowy we Francji podjął uchwałę o zniesieniu monarchii i proklamowaniu republiki oraz wprowadził kalendarz republikański. Kalendarz funkcjonował do 1806 roku.

Uchwalenie kluczowego dokumentu Rewolucji Francuskiej
22-08-2014 18:32

Uchwalenie kluczowego dokumentu Rewolucji Francuskiej

Konstytuanta Republiki Francuskiej uchwaliła Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Był to programowy dokument Wielkiej Rewolucji Francuskiej, głoszący zasady równości wobec prawa, suwerenności narodów, podziału władz, niedopuszczalności oskarżenia i aresztowania poza wypadkami określonymi ustawą, a także wolności wyznania i wolności słowa. Deklaracja wywarła ogromny wpływ na dalsze kształtowanie się politycznych i społecznych stosunków w Europie.

Upadek krwawej dyktatury jakobinów
25-07-2014 11:41

Upadek krwawej dyktatury jakobinów

Większość w rewolucyjnym Konwencie Narodowym obaliła krwawe rządy jakobinów. Jakobiński przywódca Maksymilian Robespierre został aresztowany, a dzień później stracony na gilotynie. Wydarzenia te nazywane są przewrotem 9 thermidora - od daty według francuskiego kalendarza rewolucyjnego.

Zdobycie Bastylii
11-07-2014 17:50

Zdobycie Bastylii

Lud Paryża zdobył więzienie w Bastylii. Wydarzenie to traktuje się jako początek rewolucji francuskiej przeciwko monarchii absolutnej. Tego dnia Francja obchodzi święto narodowe.

d6s1b6v
Zwołanie Stanów Generalnych we Francji
23-01-2014 15:36

Zwołanie Stanów Generalnych we Francji

Król Francji Ludwik XVI, zmuszony katastrofalnym stanem finansów państwa, zwołał przedstawicieli społeczeństwa - Stany Generalne. W konsekwencji doprowadziło to do Rewolucji Francuskiej.

Egzekucja króla Ludwika XVI
20-01-2014 17:11

Egzekucja króla Ludwika XVI

Stracono na gilotynie Ludwika XVI, króla Francji od 1774 roku. Z powodu fatalnego stanu finansów państwa zwołał przedstawicielstwo narodu - Stany Generalne, dla ustanowienia nadzwyczajnych podatków. Stany przekształciły się w Zgromadzenie Narodowe, które rozpoczęło prace nad konstytucją. Sprzeciw króla i próba rozpędzenia Zgromadzenia siłą doprowadziły do wybuchu rewolucji. Ludwika XVI urodził się 23 sierpnia 1754 roku.

d6s1b6v
d6s1b6v