Trwa ładowanie...
d3hxykp
Temat

powstanie(strona 2/2)

Uroczystości w 71. rocznicę powstania w getcie warszawskim
19-04-2014 15:25

Uroczystości w 71. rocznicę powstania w getcie warszawskim

Przedstawiciele sejmu, senatu, prezydenta, rządu, władz stolicy złożyli wieńce przed Pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego upamiętniając żydowskich powstańców z 1943 roku. Wolontariusze rozdawali papierowe żółte kwiaty - symbol pamięci o powstaniu w getcie.

71. rocznica powstania w getcie warszawskim
19-04-2014 02:42

71. rocznica powstania w getcie warszawskim

Dziś mija 71 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. Walki rozpoczęły się 19 kwietnia. Zakończyły w połowie maja 1943 roku. Było to pierwsze miejskie powstanie w okupowanej wówczas Europie. W zachowanym raporcie nt. likwidacji getta, autorstwa gen. SS Jurgena Stroopa, czytamy m.in.: "Stawiany przez bandytów opór mógł zostać złamany tylko przez (...) niezmordowaną, trwającą dzień i noc akcję bojową (...). Ludność aryjską poinformowano, że kto świadomie udzieli schronienia Żydowi będzie ukarany śmiercią".

Insurekcja Warszawska
16-04-2014 13:29

Insurekcja Warszawska

W stolicy Polski wybuchło powstanie, nazwane Insurekcją Warszawską. W walkach z wojskami rosyjskimi, które trwały do 18 kwietnia, sławę przywódcy ludu warszawskiego zdobył jeden ze współorganizatorów spisku - Jan Kiliński.

Podpisanie Traktatu Północnoatlantyckiego
03-04-2014 16:21

Podpisanie Traktatu Północnoatlantyckiego

W Waszyngtonie podpisano Traktat Północnoatlantycki, na mocy którego powstała organizacja polityczno-wojskowa, znana pod nazwą Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Akt założycielski podpisało 12 państw: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy. Układ ratyfikowano 27 lipca 1949 roku, wszedł w życie 24 sierpnia 1949 roku.

Powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
24-03-2014 18:37

Powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, druga, obok Komitetu Obrony Robotników, jawnie działająca organizacja opozycyjna w PRL. Głównym postulatem ruchu było obalenie komunizmu i uniezależnienie Polski od ZSRR. Działał do 1981 roku.

d3hxykp
Powołanie EWG
24-03-2014 18:33

Powołanie EWG

Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały w Rzymie układ o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej EWG i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Euroatom. Wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku. Od 1993 roku Europejska Wspólnota Gospodarcza nosi nazwę Wspólnota Europejska.

220. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej
23-03-2014 07:22

220. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej

220 lat temu, 24 marca 1794 roku, na Rynku Głównym w Krakowie Naczelnik Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, ogłaszając tym samym akt powstania narodowego, znanego w historii jako Insurekcja Kościuszkowska.

Wybuch antychińskiego powstania w Tybecie
07-03-2014 15:05

Wybuch antychińskiego powstania w Tybecie

Wybuch antychińskiego powstania w Tybecie, które zostało krwawo stłumione przez władze komunistyczne Chin. Wskutek tego ponad 80 tysięcy tybetańskich uchodźców wyemigrowało do Indii, a wraz z nimi - duchowy przywódca Dalajlama XIV. Tego dnia jest tam obchodzony Tybetański Dzień Pamięci.

Powstanie Austro-Węgier
07-02-2014 18:45

Powstanie Austro-Węgier

Po wojnie z Prusami w Austrii przeprowadzono reformę konstytucyjną i utworzono dualistyczną monarchię Austro-Węgierską. Galicja znalazła się w części austriackiej.

Pierwsze posiedzenie ONZ
09-01-2014 08:49

Pierwsze posiedzenie ONZ

Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

d3hxykp
Powstają Państwowe Gospodarstwa Rolne
31-12-2013 16:49

Powstają Państwowe Gospodarstwa Rolne

1 stycznia 1949 roku to symboliczny początek istnienia Państwowych Gospodarstw Rolnych (tego dnia weszła w życie ustawa o PGR). Same gospodarstwa powstały 12 lutego. Zajmowały ok. 10 proc. powierzchni gruntów uprawnych w Polsce. Tworzono je najczęściej na bazie dawnych majątków ziemskich oraz na ziemiach odzyskanych. Przez cały okres istnienia PGR, władze PRL borykały się z problemem niskiej wydajności państwowego rolnictwa. Mimo prób reform, kwestii tej nie udało się rozwiązać. Ostatnie PGR-y zlikwidowano 31 grudnia 1993 roku.

Powstanie ZSRR
29-12-2013 23:08

Powstanie ZSRR

Na pierwszym zjeździe Rad Związku Republik Radzieckich wszystkie narodowe republiki połączyły się w jedno państwo - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

65 lat temu powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
14-12-2013 13:22

65 lat temu powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

15 grudnia 1948 r. rozpoczął się zjazd zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Po ich połączeniu powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która rządziła w Polsce nieprzerwanie do 1989 r.

Utworzenie PZPR
13-12-2013 15:39

Utworzenie PZPR

15 grudnia 1948 r. rozpoczął się zjazd zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Po ich połączeniu powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która rządziła w Polsce nieprzerwanie do 1989 r.

d3hxykp
d3hxykp