Trwa ładowanie...
d38c3uf
Temat

katyń(strona 2/2)

71. rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej
11-04-2014 06:42

71. rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej

11 kwietnia 1943 r. radio niemieckie podało informację o odkryciu w Katyniu zbiorowych grobów polskich oficerów. Decyzję o ich rozstrzelaniu podjęło Biuro Polityczne KC WKP(b) 5 marca 1940 r. Łącznie w wyniku tej decyzji NKWD zgładziło około 22 tys. obywateli polskich.

74 lata temu NKWD rozpoczęło transportowanie polskich jeńców do Katynia
02-04-2014 18:32

74 lata temu NKWD rozpoczęło transportowanie polskich jeńców do Katynia

74 lata temu NKWD rozpoczęło wywóz polskich oficerów z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. 3 kwietnia 1940 ruszyły pierwsze transporty śmierci z jeńcami z Kozielska do Katynia.

Pierwsze transporty polskich jeńców do Katynia
02-04-2014 18:19

Pierwsze transporty polskich jeńców do Katynia

74 lata temu NKWD rozpoczęło wywóz polskich oficerów z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. 3 kwietnia 1940 ruszyły pierwsze transporty śmierci z jeńcami z Kozielska do Katynia.

Urodził się Ławrientij Beria
28-03-2014 18:27

Urodził się Ławrientij Beria

Urodził się Ławrientij Beria, radziecki działacz komunistyczny, szef NKWD, który był w znacznym stopniu odpowiedzialny za "wielkie czystki" okresu stalinowskiego; jeden z głównych wykonawców zbrodni stalinowskich; bezpośrednio odpowiedzialny na mord polskich oficerów.

"Komsomolskaja Prawda" neguje rozstrzelanie przez NKWD polskich jeńców w Kalininie
12-03-2014 15:47

"Komsomolskaja Prawda" neguje rozstrzelanie przez NKWD polskich jeńców w Kalininie

Wysokonakładowa "Komsomolskaja Prawda" w wydaniu z 12 marca zanegowała fakt rozstrzelania przez NKWD wiosną 1940 roku w Kalininie (obecnie Twerze) 6,3 tys. polskich jeńców obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie i zakopania ich ciał w pobliskim Miednoje.

d38c3uf
Uchwała Sowietów o wymordowaniu polskich jeńców
04-03-2014 17:15

Uchwała Sowietów o wymordowaniu polskich jeńców

Biuro Polityczne KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) przyjęło uchwałę nakazującą zamordowanie 25 tysięcy 700 polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach i więzieniach na Ukrainie i Białorusi.

Odnaleziono nieznany dokument katyński z 1945 r.
08-01-2014 07:20

Odnaleziono nieznany dokument katyński z 1945 r.

Badaczka Krystyna Piórkowska odnalazła w archiwum USA zeznanie amerykańskiego żołnierza potwierdzające sowiecką odpowiedzialność za zbrodnię katyńską. To nieznana 8-stronicowa relacja ppłk. Johna Van Vlieta , który uczestniczył w 1943 r. w ekshumacji w lesie katyńskim. Po powrocie do USA żołnierz otrzymał rozkaz milczenia. Był to skutek świadomej polityki Londynu i Waszyngtonu - zgody na przemilczenie zbrodni dla dobra sojuszu ze Stalinem.

USA i Wlk. Brytania ukrywały informacje o mordzie w Katyniu
08-01-2014 10:46

USA i Wlk. Brytania ukrywały informacje o mordzie w Katyniu

Zeznanie amerykańskiego żołnierza, który w 1945 r. potwierdził odpowiedzialność Sowietów za zbrodnię katyńską przypomina nam, że władze USA i Wielkiej Brytanii przez wiele lat ukrywały informacje o mordzie NKWD - mówi w badaczka Krystyna Piórkowska, która odkryła zaginioną relację świadka. - Czułam lekkie przerażenie, że nikt mi nie uwierzy, że coś takiego istnieje i dlatego oczywiście zrobiłam zdjęcia - wspomina Piórkowska. Twierdzi również, że władze USA były gotowe zrobić wszystko, aby ukryć dowody. - Wspólnie z Winstonem Churchillem ukrywali informacje o Katyniu, by współpracować ze Stalinem. Byli gotowi sprzedać Polaków w każdy możliwy sposób.

Pierwsza relacja na temat Katynia odkryta w amerykańskich archiwach wkrótce będzie jawna
07-01-2014 02:17

Pierwsza relacja na temat Katynia odkryta w amerykańskich archiwach wkrótce będzie jawna

Historycy zaprezentują nieznany dokument katyński, odkryty niedawno w amerykańskich archiwach - zapowiada "Nasz Dziennik".

Zmarł Ławrientij Beria
21-12-2013 18:12

Zmarł Ławrientij Beria

Był radzieckim działaczem komunistycznym, szefem NKWD, który w znacznym stopniu odpowiadał za "wielkie czystki" okresu stalinowskiego. Jeden z głównych wykonawców zbrodni stalinowskich, bezpośrednio odpowiedzialny na mord polskich oficerów w Katyniu. Po śmierci Stalina usunięty ze stanowiska i stracony.

d38c3uf
Prof. Wojciech Materski: po wyroku trybunału w Strasburgu ws. Katynia pozostaje nam gorzka refleksja
05-11-2013 12:14

Prof. Wojciech Materski: po wyroku trybunału w Strasburgu ws. Katynia pozostaje nam gorzka refleksja

Pozostaje nam gorzka refleksja, że możni tego świata, którzy dysponują bogactwami naturalnymi i trzymają rękę na europejskich kurkach energetycznych, mogą więcej i są oceniani liberalniej - mówi w rozmowie z WP.PL prof. Wojciech Materski z Instytutu Studiów Politycznych PAN, odnosząc się do decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, dotyczącej zbrodni katyńskiej. - Ta zbrodnia powinna być sądzona przez trybunał wojenny, ale ZSRR znalazł się po niewłaściwej stronie po zakończeniu II wojny światowej - mówi prof. Materski. W opinii historyka, straty poniesione przez Polskę w wyniku decyzji trybunału "dotyczą przede wszystkim aspektu honorowego, prestiżowego, sprawiedliwości historycznej".

d38c3uf
d38c3uf