wp

Tomasz Janik

Adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dla Opinii WP pisze felietony, w których masowemu czytelnikowi przybliża wiedzę prawniczą (np. przy okazji sprawy Kajetana P. wyjaśnił, jaka jest rola obrońcy w polskim prawie).