Trwa ładowanie...
d3fiyn9
Temat

utworzenie

d3fiyn9
W Poznaniu utworzono organizację Hakata
31-10-2014 17:34

W Poznaniu utworzono organizację Hakata

W Poznaniu założono niemiecką organizację nacjonalistyczną Deutscher Ostmarkenverein (Niemiecki Związek Marchii Wschodniej) - Hakatę, której podstawowym celem stała się germanizacja ziem polskich w zaborze pruskim. Została rozwiązana przez nazistów w 1934 roku.

Utworzono Polską Akademię Nauk
24-10-2014 16:44

Utworzono Polską Akademię Nauk

Uchwalono ustawę o powołaniu Polskiej Akademii Nauk. Stwierdzała ona między innymi: "W celu zapewnienia nauce polskiej warunków wszechstronnego rozwoju i pełnego rozkwitu oraz nadania badaniom naukowym kierunku, odpowiadającego istotnym potrzebom Narodu, w oparciu o postępowe tradycje nauki, jako też o najlepsze osiągnięcia i doświadczenia wszystkich działających dotychczas instytucji i zrzeszeń naukowych, w szczególności Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - powołuje się Polską Akademię Nauk".

d3fiyn9
Utworzenie Generalnego Gubernatorstwa
24-10-2014 15:41

Utworzenie Generalnego Gubernatorstwa

Decyzją władz niemieckich z 12 października 1939 r. na obszarze państwa polskiego zajętym przez wojska niemieckie zostało utworzone Generalne Gubernatorstwo. Na czele GG stanął Hans Frank.

Powstanie kościoła unickiego
20-10-2014 16:14

Powstanie kościoła unickiego

W Brześciu Litewskim podpisano unię między Kościołem katolickim i prawosławnym. Na mocy unii powstał prawosławny Kościół unicki, uznający zwierzchność papieża.

Utworzenie NRD
06-10-2014 12:11

Utworzenie NRD

Na obszarze radzieckiej strefy okupacyjnej proklamowano Niemiecką Republikę Demokratyczną.

Utworzono Republikę Federalną Niemiec
22-09-2014 17:28

Utworzono Republikę Federalną Niemiec

Z trzech stref okupacyjnych: amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej oraz Protektoratu Saary utworzono Republikę Federalną Niemiec.

Inauguracja działalności Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego
14-05-2014 13:31

Inauguracja działalności Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Inauguracja działalności Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

d3fiyn9
Utworzenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
26-04-2014 14:49

Utworzenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

Szef policji III Rzeszy i ziem okupowanych Heinrich Himmler wydał rozkaz o utworzeniu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

d3fiyn9
d3fiyn9