Trwa ładowanie...
djnzz4l
Temat

rocznica powstania

Powstanie Państwa Watykańskiego
07-02-2014 18:59

Powstanie Państwa Watykańskiego

Rząd włoski i Stolica Apostolska zawarły tak zwane "Traktaty laterańskie", na mocy których rząd uznał religię katolicką za panującą w kraju, a papieża za suwerennego władcę wydzielonej części Rzymu, określonej jako Państwo Watykańskie. Jednocześnie podpisano konkordat, regulujący stosunki kościelne w królestwie włoskim.

Powstanie "Żegoty"
02-12-2013 12:45

Powstanie "Żegoty"

Została powołana Rada Pomocy Żydom - "Żegota", organizacja podziemna działająca jako organ polskiego rządu na uchodźstwie. Jej zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach. "Żegota" działała do 1945 roku.

Powołanie Związku Walki Zbrojnej
08-11-2013 21:34

Powołanie Związku Walki Zbrojnej

Premier i Naczelny Wódz, generał Władysław Sikorski powołał Komitet Ministrów do spraw Kraju oraz Związek Walki Zbrojnej. Organizacja ta zastąpiła Służbę Zwycięstwu Polski. ZWZ miał skupić wojskową konspirację na ziemiach polskich. Komendantem został Kazimierz Sosnkowski rezydujący w Paryżu. W kraju działalnością ZWZ kierował pułkownik Stefan "Grot" Rowecki.

djnzz4l
djnzz4l