Trwa ładowanie...
d1qnos2
Temat

prusy książęce

Prusy Książęce uniezależniły się od Rzeczpospolitej
16-09-2014 11:20

Prusy Książęce uniezależniły się od Rzeczpospolitej

Polska zawarła z elektorem Fryderykiem Wilhelmem traktaty welawsko-bydgoskie, których głównym postanowieniem było zerwanie zależności lennych pomiędzy Rzecząpospolitą i Prusami Książęcymi i uzyskanie suwerenności dynastii Hohenzollernów na tym terytorium. Polska utraciła wpływ na politykę Prus i oddała im w lenno ziemię lęborsko-bytowską, w zamian za to zdobyła sojusznika przeciwko Szwecji.

Hołd Pruski dla Zygmunta III Wazy
15-11-2013 15:54

Hołd Pruski dla Zygmunta III Wazy

Przed kościołem św. Anny w Warszawie elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern złożył hołd lenny z Prus Książęcych królowi Zygmuntowi III Wazie. Był to jeden z kilku takich hołdów, które na mocy II pokoju toruńskiego z 19 października 1466 roku każdy nowo wybrany wielki mistrz zakonu krzyżackiego, jako książę Królestwa Polskiego, miał obowiązek złożyć każdemu następnemu królowi Polski, nie później niż w czasie 6 miesięcy po swoim obiorze.

d1qnos2
d1qnos2