Trwa ładowanie...
d1sbmdw

Kazimierz jagiellończyk

Wydanie przywileju cerekwickiego
12-09-2014 16:57

Wydanie przywileju cerekwickiego

Szlachta polska zgromadzona w obozie pod Cerekwicą wymogła na królu Kazimierzu Jagiellończyku obietnicę przyznania przywileju - tak zwanego cerekwickiego, zgodnie z którym monarcha musiał zgodzić się...

d1sbmdw
Koronacja Kazimierza Jagiellończyka
24-06-2014 23:06

Koronacja Kazimierza Jagiellończyka

Kazimierz Jagiellończyk został koronowany na króla Polski. W 1466 r. po wojnie 13-letniej przyłączył do Królestwa Pomorze Gdańskie i część Prus. W 1454 roku nadał szlachcie przywileje w Cerkwicy i Nieszawie.

Początek wojny trzynastoletniej
05-03-2014 15:30

Początek wojny trzynastoletniej

Kazimierz Jagiellończyk, na prośbę stanów pruskich, wydał akt inkorporacji Prus do Korony oraz akt wypowiedzenia wojny Krzyżakom. Skutkiem tego była wojna trzynastoletnia, zakończona zwycięstwem Polski...

Urodził się Kazimierz Jagiellończyk
29-11-2013 17:49

Urodził się Kazimierz Jagiellończyk

Był synem Władysława Jagiełły, Wielkim Księciem Litewskim i Królem Polski. W latach 1453-1466 zwyciężył Zakon Krzyżacki i odzyskał dla Polski Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i Warmię. Przyłączył...

d1sbmdw
d1sbmdw