Trwa ładowanie...
dxynid0

Kazimierz Odnowiciel

Najnowsze informacje
2.8
(17 głosów)
Oceń:
dxynid0
Kazimierz Odnowiciel doczekał się czterech synów
Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA

Kazimierz Odnowiciel zapobiegł rozpadowi państwa polskiego, zwracając się z sojuszami ku Rusi i Węgrom. Stolicą monarchii Piastów został Kraków, a Polska to odtąd wreszcie realna wspólnota terytorialna, z którą trzeba się liczyć.

Kazimierz Odnowiciel - biografia

Książę Kazimierz Karol urodził się w dynastii Piastów 25 lipca 1016 roku jako syn Mieszka II i Rychezy. Prawdopodobnie miał również brata, Bolesława Zapomnianego, który być może zasiadał na tronie Polski w latach 1034-38. Dzieciństwo Kazimierz Odnowiciel spędził w Krakowie, a w wieku 10 lat odesłano go do klasztoru na Wawelu na nauki i uczyniono z niego zakonnika. Zwolnienie ze ślubów zakonnych otrzymał bezpośrednio od papieża przed powrotem do Polski z Węgier i Niemiec w zamian za obietnicę płacenia daniny i wydłużenie wielkiego postu.

Wskutek sojuszu z władcą Rusi, Jarosławem Mądrym, Kazimierz Odnowiciel poślubił około roku 1041 Dobroniegę, siostrę Jarosława oraz córkę Włodzimierza I Wielkiego. Przypieczętowało to porozumienie, a niebawem ślub wziął również Izjasław, syn Jarosława Mądrego oraz Gertruda, siostra Kazimierza Odnowiciela. Władca Polski doczekał się z Dobroniegą 4 synów i córki:

  • Bolesława II Śmiałego (Szczodrego) – księcia oraz króla Polski, następcy ojca.
  • Władysława I Hermana – księcia Polski, panującego na tronie po wygnaniu starszego brata.
  • Mieszka – księcia Kujaw.
  • Świętosławy Swatawy – żony księcia ołomunieckiego, księcia Czech oraz króla Czech.
  • Otto – mylonego następnie z Ottonem I Pięknym.

Kazimierz Odnowiciel umarł 19 marca 1958 roku w Poznaniu, a miejscem jego pochówku najprawdopodobniej jest Poznań bądź Kraków.

Kazimierz Odnowiciel – panowanie

Po śmierci ojca w 1934 roku, Kazimierz odnowiciel panował razem z matką przez krótki okres, ale z powodu buntu możnych zostali oni wygnani z kraju. Powrót do Polski i objęcie rządów w 1040 roku na 18 lat umożliwili Kazimierzowi Odnowicielowi cesarz Henryk II oraz książę kijowski, Jarosław Mądry.

Matka została w Niemczech i przeżyła syna o 5 lat. Dzięki wsparciu niemieckiemu i radosnemu powitaniu Kazimierza Odnowiciela przez ludność polską udało mu się prędko rozszerzyć władzę na całą Polskę, poza Pomorzem, Mazowszem i Śląskiem.

Kazimierz Odnowiciel – przydomek

Ostatniemu męskiemu potomkowi królewskiego rodu Bolesława Chrobrego, księciu Kazimierzowi, zawdzięczamy powiększenie i scalenie naszych ziem po rozbiciu dzielnicowym. Aktywnie walczył on o ojczyznę, dziedzictwo przodków, mając na uwadze ciągłość pamięci historycznej oraz kulturowej i lekcje otrzymane od Rychezy.

Kazimierz Odnowiciel odzyskał Mazowsze, władzę nad Pomorzem Zachodnim, Śląsk, przyłączył do Polski Ruś Halicką, zakładał nowe miasta, wznosił zamki i warownie, strzegące istotnych szlaków handlowych. Odbudował całkowicie zniszczoną organizację kościelną, zawdzięczamy mu początki administracji państwowej, powstanie kilku katedr, krakowskiego uniwersytetu czy opactwa w Tyńcu w 1044 roku.

Pomimo ucieczki z pola walki w trakcie bitwy pod Płowcami Kazimierz miał opinię dobrego stratega oraz wojownika. Zaszczytny przydomek Odnowiciela Polski nadał Kazimierzowi kronikarz Gall Anonim wskutek uznania zasług księcia dla zjednoczenia i odbudowy kraju ojca. Władca dobrze wykorzystywał także dynastyczne powiązania, wydając drugą ze swoich sióstr za Belę (Adalberta), przyszłego króla Węgier.

dxynid0
dxynid0
dxynid0
dxynid0