Trwa ładowanie...
d495gri

Powstanie warszawskie

Powstanie Warszawskie: Niemcy zacieśniają okrążenie ostatnich walczących dzielnic
23-09-2014 10:46

Powstanie Warszawskie: Niemcy zacieśniają okrążenie ostatnich walczących dzielnic

24 września nieprzyjaciel zacieśnia pierścień wokół trzech walczących jeszcze ośrodków powstańczego oporu: Żoliborza, Śródmieścia i Mokotowa. Głównym celem ataku staje się Mokotów. W godzinach porannych...

Powstanie Warszawskie: upada obrona Przyczółka Czerniakowskiego
22-09-2014 17:13

Powstanie Warszawskie: upada obrona Przyczółka Czerniakowskiego

23 września Pada Przyczółek Czerniakowski. W nocy z 22 na 23 września obrońcy Czerniakowa podejmują próbę przebicia się do Śródmieścia. Jedynie niewielkiej, pięcioosobowej grupce z kpt. Ryszardem Białousem...

Powstanie Warszawskie: obrońcy Czerniakowa decydują się na przebicie do Śródmieścia
18-09-2014 17:05

Powstanie Warszawskie: obrońcy Czerniakowa decydują się na przebicie do Śródmieścia

22 września obrońcy Przyczółka Czerniakowskiego bezskutecznie próbują przebić się na Saską Kępę. Kpt. Ryszard Białous "Jerzy" i mjr Stanisław Łatyszonek decydują się na przebicie do Śródmieścia Południe....

Powstanie Warszawskie: Powstańcy przedzierają się na Marymont na spotkanie desantu zza Wisły
18-09-2014 16:56

Powstanie Warszawskie: Powstańcy przedzierają się na Marymont na spotkanie desantu zza Wisły

21 września trwa nieprzerwany napór nieprzyjaciela na Przyczółek Czerniakowski. Powstańcy pod dowództwem kpt. Ryszarda Białousa "Jerzego", wraz z żołnierzami 1. Armii WP pod dowództwem mjr. Stanisława...

Powstanie Warszawskie: powstańcy przegrupowują się w regularne oddziały Wojska Polskiego
18-09-2014 16:48

Powstanie Warszawskie: powstańcy przegrupowują się w regularne oddziały Wojska Polskiego

20 września odcięci, zdziesiątkowani obrońcy Przyczółka Czerniakowskiego odpierają ataki nieprzyjaciela. Trwają zacięte walki o poszczególne domy przy Wilanowskiej, Idźkowskiego i Solcu.

d495gri
Powstanie Warszawskie: Niemcy powstrzymują desant polskich żołnierzy zza Wisły
18-09-2014 16:34

Powstanie Warszawskie: Niemcy powstrzymują desant polskich żołnierzy zza Wisły

19 września na Czerniakowie trwa silne niemieckie natarcie wzdłuż Wilanowskiej i Zagórnej ku Czerniakowskiej. Polacy utrzymują w swych rękach część wybrzeża Wisły na odcinku od ul. Zagórnej do portu...

Powstanie Warszawskie: 107 "latających fortec" dokonuje zrzutów dla powstańców
17-09-2014 15:41

Powstanie Warszawskie: 107 "latających fortec" dokonuje zrzutów dla powstańców

W nocy z 17 na 18 września na Czerniaków przeprawiają się posiłki zza Wisły - ok. 60 żołnierzy z 9. Pułku Piechoty. Obrońcy Przyczółka Czerniakowskiego odpierają kolejne ataki wroga. Stopniowo tracą...

Powstanie Warszawskie: ponad 1200 żołnierzy z 1. Armii WP włączyło się do walki w Powstaniu
16-09-2014 12:37

Powstanie Warszawskie: ponad 1200 żołnierzy z 1. Armii WP włączyło się do walki w Powstaniu

W nocy z 16 na 17 września na Przyczółek Czerniakowski przeprawia się kolejna grupa żołnierzy 9. Pułku Piechoty 3. Dywizji 1. Armii WP. W ciągu dwóch dni na Czerniaków dociera w sumie ok. 1200 żołnierzy....

Powstanie Warszawskie: 300 żołnierzy 1 Armii WP rusza na pomoc Powstańcom
16-09-2014 12:29

Powstanie Warszawskie: 300 żołnierzy 1 Armii WP rusza na pomoc Powstańcom

W nocy z 15 na 16 przeprawiają się na Solec żołnierze I Batalionu 9. Pułku Piechoty 3. Dywizji Piechoty. W sile około 300 ludzi wspierają Powstańców broniących Czerniakowa. Od rana odpierają silne ataki...

Powstanie Warszawskie: Niemcy zajmują niemal cały Dolny Mokotów
16-09-2014 12:24

Powstanie Warszawskie: Niemcy zajmują niemal cały Dolny Mokotów

15 września nad ranem z Pragi na Czerniaków przeprawia się patrol 1. Armii Wojska Polskiego. Wieczorem powraca na prawy brzeg Wisły, wraz z oficerem ze sztabu ppłk. Jana Mazurkiewicza "Radosława". Wiezie...

d495gri
Powstanie Warszawskie: Niemcy tracą prawy brzeg Wisły
16-09-2014 12:18

Powstanie Warszawskie: Niemcy tracą prawy brzeg Wisły

14 września walki na Pradze z udziałem jednostek 1. Armii Wojska Polskiego kończą się całkowitym wyparciem Niemców za Wisłę. Czerniaków jest nadal głównym celem nieustannych, zmasowanych ataków nieprzyjaciela....

Powstanie Warszawskie: pierwsze sowieckie zrzuty z pomocą dla Warszawy
16-09-2014 11:32

Powstanie Warszawskie: pierwsze sowieckie zrzuty z pomocą dla Warszawy

Nocą z 13 na 14 września pierwsze zrzuty sowieckie z pomocą dla walczących trafiają do Warszawy. W ciągu dnia wojska sowieckie wkraczają na obrzeża Pragi.

Powstanie Warszawskie: Niemcy kierują wszystkie siły na Czerniaków
11-09-2014 15:40

Powstanie Warszawskie: Niemcy kierują wszystkie siły na Czerniaków

12 września Niemcy wstrzymują działania bojowe w innych dzielnicach, wszystkie siły kierując na Czerniaków. Trwa silny ostrzał artyleryjski i bombardowanie lotnicze Czerniakowa. W dzielnicy wybuchają...

Powstanie Warszawskie: powstańcy zrywają rozmowy w sprawie kapitulacji
10-09-2014 12:14

Powstanie Warszawskie: powstańcy zrywają rozmowy w sprawie kapitulacji

11 września strona polska zrywa rozmowy w sprawie kapitulacji Powstania. Rozwój sytuacji na prawym brzegu Wisły dopinguje Niemców do odcięcia Powstańców od rzeki. Atakują Czerniaków od strony stacji...

Powstanie Warszawskie: Armia Czerwona rozpoczyna ofensywę
10-09-2014 12:07

Powstanie Warszawskie: Armia Czerwona rozpoczyna ofensywę

10 września Armia Czerwona rozpoczyna ofensywę. Wojska 1. Frontu Białoruskiego atakują Pragę. W operacji tej biorą udział jednostki polskie: 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, pododdziaƒły...

d495gri
Powstanie Warszawskie: Niemcy proponują rozpoczęcie rozmów o kapitulacji
08-09-2014 18:10

Powstanie Warszawskie: Niemcy proponują rozpoczęcie rozmów o kapitulacji

9 września w czasie zawieszenia ognia, między godz. 6.00 a 8.00, trwa dobrowolna ewakuacja ludności cywilnej. W ciągu dwóch dni stolicę opuszcza ok. 8 tys. osób. Toczą się walki w północnej części Śródmieścia....

Powstanie Warszawskie: kilka tysięcy cywilów opuszcza Warszawę
05-09-2014 18:19

Powstanie Warszawskie: kilka tysięcy cywilów opuszcza Warszawę

8 września podczas zawieszenia ognia kilka tysięcy cywilów dobrowolnie opuszcza Warszawę. Od rana trwa silny napór nieprzyjaciela na Śródmieście Północ. Wróg usiłuje wedrzeć się w głąb dzielnicy od strony...

Powstanie Warszawskie: Niemcy pozwalają cywilom opuścić Warszawę
05-09-2014 18:12

Powstanie Warszawskie: Niemcy pozwalają cywilom opuścić Warszawę

7 września po pacyfikacji Powiśla oddziały niemieckie atakują północną część Śródmieścia. Nacierają z Powiśla na Nowy Świat, z Ogrodu Saskiego i Placu Żelaznej Bramy na Królewską i Plac Grzybowski. Od...

Powstanie Warszawskie: Niemcy całkowicie opanowują północ Powiśla
05-09-2014 18:08

Powstanie Warszawskie: Niemcy całkowicie opanowują północ Powiśla

6 września w nocy masy ludności cywilnej przechodzą z Powiśla i Śródmieścia Północ na południową stronę Al. Jerozolimskich. Niemcy przypuszczają generalny szturm na Powiśle z północy, wschodu i południa....

Powstanie Warszawskie: ewakuacja ludności cywilnej z Powiśla do Śródmieścia
04-09-2014 12:59

Powstanie Warszawskie: ewakuacja ludności cywilnej z Powiśla do Śródmieścia

5 września Niemcy kontynuują natarcie na Powiśle. Pod osłoną czołgów ich piechota naciera z trzech stron. Obsadza potężny gmach Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Kopernika. Niemcy...

d495gri
Powstanie Warszawskie: Niemcy burzą miejską elektrownię
04-09-2014 11:54

Powstanie Warszawskie: Niemcy burzą miejską elektrownię

4 września od rana Niemcy kontynuują ostrzał artyleryjski i bombardowanie Powiśla i północnej części Śródmieścia. Zburzeniu ulega Elektrownia Miejska na Powiślu, dostarczająca miastu prąd od pierwszych...

Powstanie Warszawskie: Powstańcy odpierają ataki na Powiśle i Śródmieście
02-09-2014 19:01

Powstanie Warszawskie: Powstańcy odpierają ataki na Powiśle i Śródmieście

3 września, po opanowaniu Starego Miasta przez siły niemieckie, uzupełnione grupy bojowe gen. Dirlewangera i płk. Schmidta uderzają na Powiśle. Obroną Powiśla kieruje mjr Stanisław Błaszczak "Róg". Jego...

Powstanie Warszawskie: Niemcy przejmują Sadybę
01-09-2014 16:55

Powstanie Warszawskie: Niemcy przejmują Sadybę

W nocy z 1 na 2 września pociski czołgowe niszczą Kolumnę Zygmunta. W ciągu dnia siły podległe gen. Reinefarthowi stopniowo obsadzają zburzone Stare Miasto, opuszczone przez Powstańców. Rozpoczynają...

Powstanie Warszawskie: Alianci uznają AK za integralną część Polskich Sił Zbrojnych
28-08-2014 16:07

Powstanie Warszawskie: Alianci uznają AK za integralną część Polskich Sił Zbrojnych

29 sierpnia rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych przyznają żołnierzom AK prawa kombatanckie, uznając Armię Krajową za integralną część Polskich Sił Zbrojnych.

Powstanie Warszawskie: Niemcy bombardują szpital pełen rannych przy ul. Chełmskiej 19
28-08-2014 16:18

Powstanie Warszawskie: Niemcy bombardują szpital pełen rannych przy ul. Chełmskiej 19

30 sierpnia dowództwo AK na Starym Mieście, w porozumieniu z Komendantem Okręgu Warszawskiego AK, płk. Antonim Chruścielem "Monterem", decyduje się ostatecznie na ewakuację załogi Starówki do Śródmieścia....

d495gri
d495gri